تبلیغات
عیاران شمالی

عیاران شمالی
آزادو غیر وابسته 
قالب وبلاگ
نویسندگان
نظر سنجی
بیرون رفت از بن بست فعلی افغانستان


چت باکس


زندگی نامه محترم ضرار احمد مقبل "عثمانی"
محترم ضرار احمد مقبل "عثمانی" فرزند الحاج وکیل میر محمد عثمان در سال 1342 خورشیدی در قریه خواجه سیاران ولایت پروان دیده به جهان گشود.

دوره ابتدایی مکتب را در مکتب سید جمال الدین افغان به پایان رسانیده ووارد دوره متوسطه در مکتب تجربوی محمدعثمان خان پروانی شد.

پس ازآن وارد لیسه عالی حبیبیه کابل گردیده وبا فراغت از لیسه وسپری نمودن امتحان کانکور وارد فاکولته ساختمانی پولیتخنیک کابل شدند.

تحصیلات خود را در پولیتخنیک کابل تا نیمه دوم سال سوم تحصیلی ادامه داد.درسال 1366 در حالیکه هنوز مشغول تحصیل بودند با یکی ا ز برادرانش که از جمله فرماندهان جهادی سرشناش ولایت پروان بود،دردام کمین ملیشای مسلح وابسته به رژیم کمونست وقت قرار گرفتند.

درجریان جنگ برادرش قوماندان میرعلی احمد با دوتن ازهمراهانش شهید وخودش توسط عمال استخباراتی(خاد) گرفتار وبه جرم شرکت در عملیات مسلحانه برضد دولت وهمراهی با مجاهدین به 20 سال حبس محکوم وبه زندان پلچرخی فرستاده شدند.

ایشان در اواخر سال 1366 درحالیکه در زندان مخوف پلچرخی تحمل حبس می نمودند،با مبادله یکی از زندانی های رژیم کمونست که در اسارت مجاهدین قرار داشت،آزاد شده وپس از رهایی در جبهات شمال کشور مصروف جهاد گردیدند.

در جریان جهاد در عرصه های مختلف فرهنگی،سیاسی ولوژیستیکی فعال بوده ومدتی را هم به عنوان معاون دفتر شهید احمدشاه مسعود انجام وظیفه نموند. محترم عثمانی بتاریخ 22 حوت 1372 بعنوان قوماندان امنیه ولایت پروان توظیف گردیده ودرزمان تصدی خوددرنقش قوماندان امنیه،برای اولین بار حوزه های امنیتی را احیا وقطعات منظم پولیس را ایجاد نمودند که مژده دهنده صلح و امنیت به مردم پروان بود.

ایشان در ماه سرطان 1377 در سفارت کبرای دولت اسلامی افغانستان در تهران به حیث سکرتر اول توظیف گردیدند که درین نقش خود به عنوان یک دیپلمات کار آزموده حافظ منافع ملی کشور ومدافع حقوق مردم خود تا تاریخ اول جوزای 1381 در جمهوری اسلامی ایران بودند. پس از استقرار دولت موقت محترم عثمانی بتاریخ 20 دلو 1382 به حکم رئیس جمهور دولت انتقالی افغانستان بعنوان والی پروان منصوب گردیده و الی 19 ماه دلو 1384 درین سمت انجام وظیفه نموند.

از دستآوردهای مهم فعالیت شان بعنوان والی پروان احیای گلغندی بعنوان پارک ملی، احداث یک استدیوم ورزشی بزرگ چند منظوره واحداث مسجد جامع عید گاه و ده ها پروژه عام المنفعه دیگر در ولایت پروان می باشد.

تلاش محترم عثمانی در بهبود امنیت و تطبق برنامه هاوپروژه های مختلف بازسازی در ولایت پروان سبب توجه مردم وجلب اعتماد مقامات عالیرتبه دولتی شده وبزودی بتاریخ 20 دلو 1384بعنوان معین امنیتی وزارت امورداخله منصوب شدند.

حین انجام وظیفه به حیث معین امنیتی مدتی هم به صفت سرپرست آن وزارت انجام وظیفه نمودند. نقش سازنده محترم عثمانی در اصلاح ساختارهای امنیتی،بهبود امنیت وبخصوص احیای پولیس ملی سبب شد که با شکل گیری اولین پارلمان منتخب،جلالتمآب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان،ایشان را درترکیب هیئت وزرای پیشنهادی به پارلمان جهت گرفتن رای اعتماد،به صفت وزیر امورداخله نامزد نمایند.

ایشان با گرفتن 186 رای مثبت از وکلای منتخب مردم، افتخار گرفتن رای اعتماد ولسی جرگه راحاصل وبتاریخ 19 حمل 1385 به حیث وزیر امور داخله به کار آغار نموده که فعالیت شان درین سمت تا 20 میزان 1387 ادامه یافت. محترم عثمانی در طول ایام خدمت شان به عنوان وزیرامور داخله اقدامات مؤثری بخاطر احیای پولیس ملی ،آموزش وتجهیز آن فعالیت هایی انجام دادند که ذیلاٌ به مهمترین آنها اشاره می شود:

• تدوین استراتیژی امنیت داخلی کشور.
• تدوین پلان استراتیژیک فعالیت های وزارت امورداخله.
• تطبیق موفقانه رفورم پولیس ملی.

قبل از تطبیق رفورم،افسران پولیس وقوماندانان امنیه ولایات ووالسوالی ها بر اساس روابط سیاسی ووابستگی های محلی بکار توظیف شده ودرعمل هم منافع گروهی ومنطقه ای را خود را نسبت به قانون ومنافع ملی ترجیح میدادند.رفورم چهارچوبی را فراهم ساخت تا افسران عالیرتبه پولیس با درنظرداشت معیارهای قانونی انتخاب شده واز اجراآت آنها در راستای برقراری نظم وتنفیذ قانون نظارت وکنترول بعمل آید. • احیای اکادمی پولیس و وسایر مراکز تعلیمی پولیس بمنظور آموزش پولیس وافزایش مهارت های مسلکی آنان.
• ایجاد مراکزتعلیمی برای آموزش پولیس در مزارشریف، ادرسکن هرات،بامیان ،ننگرهار، گردیز وقندهار.
• تعدیل 42000 بست سربازی به ساتنمنی به منظور آوردن تحول کیفی در پولیس ونهادینه ساختن تجاربی که سربازان در دوران فعالیت های شان بدست می آورند.

که طی یکسال 16 هزار سرباز وجوان باسواد آموزش های ابتدایی را به پایان رسانیده و به عنوان ساتنمن مشغول به خدمت در صفوف پولیس شده اند.

•ایجاد اکادمی پولیس مبارزه با مواد مخدر. • آموزش وبکار گماشتن 82000 نیروی پولیس در سراسر کشور مطابق سهمیه تشکیلاتی وتشکیل منظور شده.
• ایجاد صندوق وجهی حمایت از پولیس (لتفا) با حمایت
UNDP
، بخاطر جذب کمک های بین المللی برای نوسازی وتجهیز پولیس ملی.
• تجهیز نیروی 82000 نفری پولیس با اسلحه وتجهیزات عصری مورد نیاز باهمکاری دولت های ایالات متحده امریکا،جرمنی و پولیس اتحادیه اروپا (یو- پول).
•ایجاد پولیس نظم عامه با ظرفیت 7000 نفر در مرکز وولایات وتجهیز آنان با سلاح مدرن که بعداٌ انکشاف پیدا نمود.
• ایجاد پولیس سرحدی با ظرفیت 12000 نفر به منظور کنترول سرحدات کشور. • ارتقای ظرفیت پولیس جنایی و ایجاد مرکز ثبت مشخصات بایومتریک وتثبیت هویت اتباع کشور با ظرفیت چهل میلیون نفر.
• ثبت مشخصات فردی افراد پولیس در سراسر کشور وتوزیع کارت شناسایی برای آنان.
• گشایش حساب بانکی انفرادی بنام افسران وسربازان پولیس در سراسر کشور وتوزیع الکترونیک معاشات برای آنان.

این سیستم توزیع معاشات که به همکاری شبکه بانک های خصوصی ودولتی صورت گرفت دسترسی سریع و آسان منسوبین پولیس را به خدمات رفاهی میسر ساخته و فساد در اجرای معاشات را به حد اقل رسانید. •
ایجاد مرکز اطلاعاتی عملیاتی پولیس 119 به منظور برقراری رابطه نزدیک با مردم وایجادمیکانیزم نظارت های مردمی بالای رفتار پولیس ورسیدگی به واقعات عاجل.
• نصب دوربین های کنترولی در داخل و دروازه های ورودی شهر کابل وایجاد شبکه کمپوتری پیشرفته کنترول امنیتی پایتخت. محترم عثمانی در پایان دوره فعالیت شان به صفت وزیر امورداخله به خاطر خدمت صادقانه در راه نوسازی وتجهیز پولیس وتلاش در راه بهبود امنیت مفتخر به دریافت نشان عالی دولتی وزیر محمد اکبرخان گردیده ودر جلسه رسمی کابینه از خدمات شان تقدیر بعمل آمد.

بتاریخ 20 میزان 1387 محترم عثمانی از سوی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان بعنوان وزیر عودت مهاجرین جهت گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه پیشنهاد گردیدند که انجام وظیفه در سمت پیشنهادی را روی برخی معاذیر شخصی نه پذیرفتند. پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 آقای عثمانی ازسوی رئیس جمهوری منتخب به عنوان نامزد پیشنهادی برای احراز پست وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به ولسی جرگه معرفی شدند که با بدست آوردن 162 رای ازنمایندگان منتخب مردم در ولسی جرگه افتخار راه یافتن در کابینه آقای رئیس جمهور به عنوان وزیر مبارزه علیه مواد مخدر راه یافتند.

قابل یاد آوریست که رای اعتماد ولسی جرگه به آقای عثمانی بلند ترین رایی بود که به وزرای پیشنهادی آقای رئیس جمور، از سوی نمایندگان پارلمان داده شده بود و حین اعلان نتیجه شمارش آرا مقام اول را احراز نمودند که با استقبال گرم وکلای پارلمان مواجه شدند. آقای عثمانی در جریان کار در انستیتوت تربیت معلم پروان در رشته ریاضی وفزیک ادامه تحصیل داده وبه درجه لیسانس از آن انستیتوت فارغ التحصیل شدند.

محترم عثمانی متاهل بوده ودارای چهار فرزند می باشند.که هم اکنون همراه با خانواده درروستای پدری درولایت پروان ودر کنار مردم خود زندگی می نمایند.


[ دوشنبه 14 آذر 1390 ] [ 03:35 بعد از ظهر ] [ najib kohistani ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

نیت کنید و اشاره فرمایید


قالب میهن بلاگ تقویم جلالی

كد ماوس